Prowadzący: prof. dr hab. inż. Jacek Łęski

Celem przedmiotu jest przedstawienie podstaw teoretycznych cyfrowego przetwarzania sygnałów oraz praktycznych aspektów projektowania filtrów cyfrowych.

Karta przedmiotu...


Zajęcia projektowe:

Zajęcia polegają na zaprojektowaniu filtru o podanej charakterystyce częstotliwościowej za pomocą jednej z podanych na wykładzie metod.