Prowadzący: dr inż. Stanisław Pietraszek

Celem przedmiotu jest przedstawienie podstaw działania i budowy współczesnej diagnostycznej i terapeutycznej, elektronicznej aparatury medycznej. Wykład powinien pozwolić studentom lepsze zrozumienie zasad akwizycji i przetwarzania szeroko rozumianej klasy sygnałów biomedycznych, z uwzględnieniem nowych trendów w elektronice oraz w metodach przetwarzania danych. Powinien także przygotować ich do rozpoczęcia prac w zakresie użytkowania i projektowania aparatury medycznej.

Karta przedmiotu...

 

Laboratorium Elektroniki Biomedycznej

Wykaz ćwiczeń, sale oraz prowadzący:

  1. STYM – Stymulatory implantowane, sala 748, (dr inż. Stanisław Pietraszek, p. 841).
  2. EKG – Akwizycja i wstępne opracowanie sygnałów bioelektrycznych, sala 840, (dr inż. Robert Czabański p.843).
  3. TK – Tomograf komputerowy, sala 842 (dr inż. Jerzy Ihnatowicz, p. 836).
  4. PULS – Fotoelektryczny pomiar pulsu, sala 746, (dr inż. Michał Jeżewski, p. 843).
  5. CYT – Cytometria przepływowa, sala 747, (dr inż. Tomasz Przybyła, p. 833).
  6. EOG – System do pomiaru ruchu oka, sala 748, (dr inż. Tomasz Pander, p. 741).

Instrukcje do ćwiczeń (w formacie .pdf) znajdują się na Platformie Zdalnej Edukacji.

Przed wykonaniem ćwiczenia prowadzący może sprawdzić stan przygotowania osób w sekcji do laboratorium (w formie ustnej lub pisemnej). W przypadku stwierdzenia niewystarczającego przygotowania, prowadzący może niedopuścić nieprzygotowane osoby do zajęć, lub obniżyć nieprzygotowanym osobom ocenę o 0.1 pkt. Obniżenie oceny można anulować na konsultacjach, u prowadzącego ćwiczenie.

Po wykonaniu ćwiczenia każda sekcja wykonuje jedno sprawozdanie. Sprawozdanie należy przynieść na następne zajęcia, w wyjątkowych wypadkach w ciągu 4 tygodni. Sprawozdania można przesyłać drogą elektroniczną w formacie .pdf, na adres prowadzącego dane ćwiczenie. Ocena za laboratorium jest średnią ocen uzyskanych z wszystkich ćwiczeń, pod warunkiem: wykonania wszystkich ćwiczeń, oddania wszystkich sprawozdań i przyjęcia ich przez prowadzącego oraz uzyskania zaliczenia na egzaminie z wszystkich części dotyczących laboratorium.