Prowadzący: prof. dr hab. inż. Jacek Łęski

Celem przedmiotu jest poznanie przez słuchaczy metod rozwiązywania problemów techniki na podstawie wiedzy z innych dziedzin, jak np. biologii, fizyki, socjologii, psychologii. Istotne jest także poznanie metod i algorytmów pozwalających naśladować przez komputery inteligentną działalność człowieka.

Karta przedmiotu...

 

Zajęcia projektowe:

Studenci realizują jeden z wybranych projektów o następującej tematyce, np.: Dla zadanej bazy wiedzy i wejścia systemu rozmytego będącego zbiorem rozmytym wyznaczyć wyjściowy zbiór rozmyty stosując implikację rozmytą Łukasiewicza i typ wnioskowania FATI.