Prowadzący: dr inż. Marian Kotas

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z nowoczesnymi zagadnieniami związanymi z analizą sygnałów kardiologicznych. Przedstawione zostaną nowe trendy w przetwarzaniu sygnału EKG oparte na filtracji adaptacyjnej oraz na statystycznych metodach przetwarzania sygnałów wielowymiarowych.

Karta przedmiotu...

 

Tematy projektów:

 1.   Tłumienie zakłóceń wolnozmiennych — metody oparte na modelowaniu zakłóceń.
 2.   Tłumienie zakłóceń wolnozmiennych — metody oparte na filtracji górnoprzepustowej.
 3.   Tłumienie zakłóceń sieciowych — metody oparte na filtrach Lynna.
 4.   Tłumienie zakłóceń sieciowych — metody oparte na filtrach Levkowa.
 5.   Filtracja statystyczna sygnałów biologicznych — uśrednianie w dziedzinie czasu.
 6.   Filtracja statystyczna sygnałów biologicznych — uśrednianie ważone.
 7.   Detekcja zespołów QRS dla częstotliwości próbkowania 250 Hz.
 8.   Detekcja zespołów QRS dla częstotliwości próbkowania 500 Hz.
 9.   Detekcja zespołów QRS dla częstotliwości próbkowania 1000 Hz.
 10.   Detekcja załamka P.
 11.   Detekcja załamka T.
 12.   Precyzyjna lokalizacja załamków EKG — metoda DL.
 13.   Precyzyjna lokalizacja załamków EKG — metoda korelacyjna.
 14.   Precyzyjna lokalizacja załamków EKG — metoda NI.