Prowadzący: dr inż. Tomasz Przybyła

Celem przedmiotu jest przedstawienie oraz przybliżenie dziedziny nauki jaką jest bionika. Wykład powinien stworzyć podstawy modelowania i symulowania obiektów biologicznych (komórka, tkanka, organizm żywy).

Karta przedmiotu...

 

Tematy ćwiczeń tablicowych (sem. I)

1 Twierdzenie Buckinghama. Zastosowania w bionice. Modelowanie systemów.
2 Budowa i analiza wzmacniaczy biologicznych.
3 Modelowanie układów regulacji cz. I – podejście klasyczne.
4 Modelowanie układów regulacji cz. II – wykorzystanie metod sztucznej inteligencji.
5 System uczenia się ze wzmocnieniem.
6 Uczenie się w przestrzeni cech i przestrzeni jądra.
7 Wykrywanie zdarzeń.

Zajęcia laboratoryjne (sem. II)

1 Wprowadzenie do środowiska LabVIEW wraz z modułem MindStorm.
2 Wprowadzenie do środowiska NQC.
3 Modelowanie metod komunikacji w systemach biologicznych.
4 Modelowanie i symulacja ruchu dłoni.
5 Symulacja systemów uczących się bez nauczyciela.
6 Symulacja systemów uczących się z nauczycielem.
7 Modelowanie systemów wspomagających ruch.