Prowadzący: dr inż. Tomasz Przybyła

Celem przedmiotu jest przedstawienie oraz przybliżenie dziedziny nauki jaką jest bionika. Wykład powinien stworzyć podstawy modelowania i symulowania obiektów biologicznych (komórka, tkanka, organizm żywy).

Karta przedmiotu...

Prowadzący: dr inż. Tomasz Pander

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z zagadnieniem pomiarów w medycynie, ich specyficzności w odróżnieniu od pomiarów przemysłowych, gdzie obiektem pomiarowym jest człowiek. Miernictwo elektromedyczne jest ogniwem łączącym podstawy metrologii ze znajomością problematyki zagadnień diagnostyki medycznej.

Karta przedmiotu...

Prowadzący: prof. dr hab. inż. Jacek Łęski

Celem przedmiotu jest poznanie przez słuchaczy nowoczesnych metod przetwarzania wiedzy, ze szczególnym uwzględnieniem metod rozmytych i neuronowo-rozmytych. Istotne jest także poznanie metod i algorytmów pozwalających wymieniać wiedzę pomiędzy ekspertem ludzkim i systemem komputerowym w formie sformułowań w języku naturalnym. W semestrze drugim celem jest praktyczne przyswojenie materiału teoretycznego z semestru pierwszego za pomocą ćwiczeń tablicowych i projektu.

Karta przedmiotu...

Prowadzący: prof. dr hab. inż. Jacek Łęski

Celem przedmiotu jest poznanie przez słuchaczy klasycznych i nowoczesnych metod wstępnego przetwarzania, klasyfikacji oraz grupowania obrazów jedno- i wielowymiarowych, ze szczególnym uwzględnieniem obrazów biomedycznych.

Karta przedmiotu...

Prowadzący: dr inż. Marian Kotas

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z nowoczesnymi zagadnieniami związanymi z analizą sygnałów kardiologicznych. Przedstawione zostaną nowe trendy w przetwarzaniu sygnału EKG oparte na filtracji adaptacyjnej oraz na statystycznych metodach przetwarzania sygnałów wielowymiarowych.

Karta przedmiotu...