Prowadzący: dr inż. Tomasz Pander, dr inż. Tomasz Przybyła

Celem wykładu jest zapoznanie studentów z wybranymi zagadnieniami przeprowadzania pomiarów w medycynie w ujęciu szerszym niż jest to prezentowane na wykładzie obowiązkowym. Tym celem jest również zaprezentowanie jak w przypadku pomiarów na potrzeby medyczną łączą się nowoczesne rozwiązania z wielu różnych dziedzin nauki (biologii, chemii, fizyki, informatyki i in.). Istotną rolę spełnia tutaj elektronika, będąca spoiwem, dzięki któremu można zaprojektować i skonstruować nowoczesne urządzenie pomiarowo-diagnostyczne.

Karta przedmiotu...

 

Zajęcia laboratoryjne:

1 Rejestracja tonów i szmerów serca.
2 Rejestracja i pomiary sygnału EEG.
3 Budowa ultrasonografu i pomiary ultrasonograficzne.
4 Pomiary goniometryczne stawów zawiasowych.
5 Pomiary goniometryczne stawów kulistych.
6 Realizacja eksperymentu Einthovena.
7 Pomiar akcji oddechowej.