Prowadzący: dr inż. Tomasz Pander, dr inż. Tomasz Przybyła

Celem wykładu jest zapoznanie studentów z wybranymi zagadnieniami przeprowadzania pomiarów w medycynie w ujęciu szerszym niż jest to prezentowane na wykładzie obowiązkowym. Tym celem jest również zaprezentowanie jak w przypadku pomiarów na potrzeby medyczną łączą się nowoczesne rozwiązania z wielu różnych dziedzin nauki (biologii, chemii, fizyki, informatyki i in.). Istotną rolę spełnia tutaj elektronika, będąca spoiwem, dzięki któremu można zaprojektować i skonstruować nowoczesne urządzenie pomiarowo-diagnostyczne.

Karta przedmiotu...

Prowadzący: dr hab. inż. Ewa Straszecka, dr inż. Tomasz Pander, dr inż. Tomasz Przybyła

Celem przedmiotu jest pokazanie istniejących rozwiązań inżynierskich bazujących na metodach sztucznej inteligencji wykorzystywanych w urządzeniach elektronicznych.

Karta przedmiotu...