Heart rate monitoring with different signals.

Promotor: dr hab. inż. Tomasz Pander


W ramach pracy powinna zostać przebadana możliwość detekcji pracy serca z synchronicznie rejestrowanych danych takich jak EKG, ciśnienie krwi, sygnał oddechu, EEG i inne. Jak jest możliwość wykrycia pracy serca, gdy któryś z sygnałów, np. zostaje bardzo mocno zakłócony, a inne sygnały (synchronicznie rejestrowane) charakteryzują się wysokim SNR dając możliwość wykrycia pracującego serca.