Implementation of digital-based crossover for active speaker system.

Promotor: dr inż. Robert Czabański


Współczesne systemy nagłośnieniowe to rozbudowany zestaw urządzeń, do którego należą m. in. przetwornik cyfrowo-analogowy, wzmacniacz mocy oraz zwrotnica głośnikowa. Ten ostatni element, mimo ogromnego postępu w dziedzinie cyfrowego przetwarzania sygnału, często budowany w oparciu o pasywne filtry RLC. Jednym z główych powodów takiej sytuacji są trudności w implementacji oraz wysoka złożoność cyfrowej zwrotnicy. Cyfrowy podział pasma posiada jednak szereg zalet takich, jak możliwość szybkiej modyfikacji charakterystyki przenoszenia zestawu, lepsze wykorzystanie możliwości głośników, ograniczenie strat termicznych wynikające z wyeliminowania pasywnych elementów czy też znaczne ograniczenie możliwości uszkodzenia głośników. Wymienione cechy powodują, że coraz częściej wiodące na rynku firmy decydują się na wprowadzenie do swojej oferty kolumn zbudowanych w oparciu o cyfrowe zwrotnice. Problemem jest tu konieczność właściwej implementacji oraz doboru paraetrów filtrów cyfrowych.

W ramach pracy należy zaprojektować i wykonać zestaw aktywnych, 2-drożnych kolumn głośnikowych wyposażonych w cyfrową zwrotnicę. Projekt obejmuje dobranie przetworników, obliczenie obudowy oraz dobór filtrów dla każdego pasma z wykorzystaniem nowoczesnych metod projektowania filtrów cyforwych.