Analysis and verification of transformations for various ECG lead systems.

Promotor: dr inż. Stanisław Pietraszek


Celem pracy jest analiza i weryfikacja przekształceń pozwalających na przejście pomiędzy różnymi systemami rejestracji sygnałów EKG. Zakres prac obejmuje przegląd i analizę stosowanych obecnie systemów rejestracji oraz weryfikację modeli, na podstawie sygnałów z baz danych. Przewidywane środowisko pracy- Matlab.