Design of multichannel simulator, using digital signals from databases.

Promotor: dr inż. Stanisław Pietraszek


Celem pracy jest opracowanie i wykonanie modelu laboratoryjnego sztucznego pacjenta wykorzystującego sygnały z baz danych. Zakres prac obejmuje opracowanie modelu programowego – realizacja w środowisku LabView lub Matlab i modelu laboratoryjnego, pozwalającego zmianę parametrów sygnałów – realizacja w postaci modułu z mikroprocesorem i interfejsem do komputera.