Self-leveling table based on fuzzy controler.

Promotor: prof. dr hab. inż. Jacek Łęski


Celem pracy jest zastosowanie regulatora rozmytego do konstrukcji samopoziomującego się stołu. W ramach pracy należy zbudować i przetestować samopoziomujący się stół. W ramach badań należy dobrać typ i strukturę systemu rozmytego stosowanego do regulacji.