Fuzzy controlers in park assist of a car.

Promotor: prof. dr hab. inż. Jacek Łęski


Obecnie większość nowoczesnych samochodów jest wyposażana a system wspomagania parkowania samochodu. Dobrym narzędziem do rozwiązania tego problemu jest zastosowanie regulatora rozmytego, który na podstawie nieprecyzyjnych pomiarów pochodzących z czujników i/lub kamery wypracowuje sygnał sterujący. Zalecane jest wykonanie badań symulacyjnych w środowisku programowym Matlab/Simulink.