Conditional clustering in knowledge discovery.

Promotor: prof. dr hab. inż. Jacek Łęski


Celem pracy jest zastosowanie warunkowych metod rozmytych grupowania danych do procesu odkrywania wiedzy zawartej w tych danych. Istotne jest aby proponowane rozwiązania mogły funkcjonować w przypadku wiedzy niepewnej i nieprecyzyjnej jaką mamy zazwyczaj do dyspozycji. Istotna jest także implementacja tych metod w systemie MATLAB, a następnie wykorzystanie ich do rozwiązanie kilku praktycznych problemów dla rzeczywistych baz danych.