Model of VCS3 music synthesizer.

Promotor: prof. dr hab. inż. Jacek Łęski


Syntezator VCS3 przyczynił się do rozwoju muzyki elektronicznej i rockowej; przykładowo większość niesamowitych efektów dźwiękowych na „Ciemnej stronie księżyca” Pink Floyd wykonano za pomocą tego syntezatora. Był stosowany m.in. przez The Who, King Crimson, Kraftwerk. Celem pracy jest zaprojektowanie i wykonanie modelu słynnego syntezatora muzycznego przy zastosowaniu środowiska programowego Matlab/Simulink. Dzięki pracy kandydat opanuje zasady symulowania rzeczywistych urządzeń technicznych za pomocą uznanego na świecie systemu Simulink.