Fuzzy control.

Promotor: prof. dr hab. inż. Jacek Łęski


Celem pracy jest zbadanie możliwości zastosowania systemu rozmytego zaproponowanego przez Mamdaniego-Assilana z różnymi odmianami operatorów impolikacji do sterowania rozmytego. Wymagana będzie implementacja systemu rozmytego w środowisku Matlab/Simulink oraz przetestowanie porównawcze z tradycyjnymi regulatorami PID.