Electronic registration system for patients of dental clinics.

Promotor: dr inż. Robert Czabański


Cyfryzacja różnych dziedzin życia jest mocno zauważalna w życiu codziennym, co znalazło swoje odzwierciedlenie również w medycynie. W dobie powszechnej dostępności do sieci Internet w praktycznie każdym urządzeniu, poczynając od mobilnych takich jak telefon komórkowy czy tablet a kończąc na klasycznych komputerach klasy PC, możliwość zdalnej rejestracji pacjenta jest standardem wymaganym przy realizacjach nowoczesnych placówek medycznych. Celem pracy jest zaprojektowanie oraz wykonanie funkcjonalnego systemu rejestracji dla pacjentów nowoczesnej placówki medycznej – poradni stomatologicznej, poprzez sieć Internet, wraz z systemem automatycznego powiadamiania pacjenta o planowanej wizycie za pomocą krótkich wiadomości tekstowych wysyłanych na podany przez pacjenta numer telefonu komórkowego.