Przykłady realizowanych w Zakładzie prac magisterskich:

 

Implementation of digital-based crossover for active speaker system.

Promotor: dr inż. Robert Czabański

Model of VCS3 music synthesizer.

Promotor: prof. dr hab. inż. Jacek Łęski

A model of population coexistence.

Promotor: dr hab. inż. Ewa Straszecka

Fuzzy control.

Promotor: prof. dr hab. inż. Jacek Łęski

Conditional clustering in knowledge discovery.

Promotor: prof. dr hab. inż. Jacek Łęski