Heart rate recorder with capacitance interface.

Promotor: dr inż. Tomasz Przybyła


Celem projektu jest zbudowanie układu do monitorowania rytmu serca. Pomiar ma się odbywać przy pomocy elektrod pojemnościowych, dzięki czemu nie ma potrzeby tworzenia klasycznego przyłącza pacjenta. Wartość częstość pracy serca powinna być prezentowana na dowolnym wyświetlaczu.