The recorder and analyzer of sleep apnea.

Promotor: dr inż. Robert Czabański


Celem projektu jest skonstruowania bezprzewodowego urządzania wspomagającego diagnostykę bezdechu sennego, działającego w oparciu o analizę rejestrowanego sygnału dźwiękowego. W ramach pracy należy wykonać także współpracującą z urządzeniem aplikację do archiwizacji, prezentacji i analizy rejestrowanych sygnałów. Praca powinna mieć charakter praktyczny i zakończyć się uruchomieniem prototypu.