Laboratory station for electrode-to-skin resistance testing using LabView.

Promotor: dr hab. inż. Tomasz Pander


Celem projektu jest napisanie w środowisku LabView aplikacji umożliwiającej testowanie (z zapewnieniem bezpieczeństwa osoby badanej przez użycie bariery galwanicznej dla części aplikacyjnej) rezystancji przejścia elektroda-skóra w różnych warunkach, np. gdy skóra jest sucha, zmoczona wodą, roztworem soli fizjologicznej, żelem elektrodowym, posmarowana płynem do opalania, kremem nivea i inne.