ENG/EOG waveform generator in the LabView environment.

Promotor: dr hab. inż. Tomasz Pander


Celem projektu jest zrealizowanie w środowisku LabView generatora napięciowego sygnału ENG/EOG (elektronystagmograficznego / elektrookulograficznego) dla oczopląsu optokinetycznego oraz czytania. Typowy przebieg oczopląsu optokinetycznego składa się z fazy wolnej oraz fazy szybkiej, która odpowiada ruchowi sakkadycznemu oka. Faza narastająca może mieć charakter liniowy lub eksponencjalny. Sygnał EOG podczas czytania różni się od cykli oczopląsu optokinetycznego fazą wolną, w której występują tzw. sakkady do-wyrazowe. Zmianom ma podlegać czas fazy wolnej oraz ruchu sakkadycznego, nachylenie oraz amplituda napięć.