Dummy load module for batteries.

Promotor: dr inż. Stanisław Pietraszek

Celem projektu jest zaprojektowanie i zbudowanie modelu sterownika do modułu sztucznego obciążenia dla akumulatorów, pozwalającego na: rejestrację napięcia, obliczenie pojemności akumulatora i programowanie parametrów rozładowania - prądu i napięcia wyłączenia. Układ powinien uwzględniać możliwość pracy z różnymi typami akumulatorów, możliwość zadawania parametrów i prezentacji wyników na wyświetlaczu.