Electronic altimeter.

Promotor: dr inż. Stanisław Pietraszek

Celem projektu jest zaprojektowanie i zbudowanie modelu elektronicznego wysokościomierza z wykorzystaniem półprzewodnikowego czujnika ciśnienia. Układ powinien umożliwiać prezentację aktualnego ciśnienia, temperatury, funkcję pomiaru wysokości względnej, zerowania i możliwość zapamiętania profilu zmiany wysokości w pamięci urządzenia lub na karcie pamięci.