Arbitrary waveform generator.

Promotor: dr inż. Stanisław Pietraszek

Celem projektu jest zaprojektowanie i zbudowanie modelu programowanego generatora przebiegów z wykorzystaniem wielokanałowego przetwornika C/A. Układ powinien umożliwiać zadawanie parametrów przebiegów (kształt, częstotliwość, amplituda) i prezentację nastaw na wyświetlaczu. Minimalna liczba kanałów 2.