Model of artificial patient for auditory evoked potentials.

Promotor: dr inż. Stanisław Pietraszek

Celem projektu jest zaprojektowanie i zbudowanie modelu sztucznego pacjenta dla słuchowych potencjałów wywołanych. Układ powinien mieć wejście akustyczne w postaci mikrofonu i wyjście w postaci potencjału wywołanego o zadanym kształcie i odpowiednim poziomie.