Multiparameter recorder on memory card.

Promotor: dr inż. Stanisław Pietraszek

Celem projektu jest zbudowanie rejestratora wybranych parametrów takich jak sygnały bioelektryczne, temperatura, ciśnienie itp. i zapisanie ich na karcie pamięci. Praca obejmuje również zaprojektowanie i wykonanie przeglądarki zapisów z wykorzystaniem środowiska Matlab lub LabVIEW.