Controller of a soil wetness.

Promotor: dr inż. Tomasz Przybyła

Celem projektu jest zaprojektowanie i budowa regulatora wilgotności gleby. Układ powinien mierzyć wilgotność gleby i na tej podstawie sterować pompą bądź zaworem. Dodatkowo, regulator powinien również uwzględniać porę dnia podczas nawadniania.