NiMH battery charger.

Promotor: dr inż. Tomasz Przybyła

Celem projektu jest zbudowanie ładowarki do akumulatorów NiMH. Ładowarka musi zapewnić optymalne warunki ładowania dla wielu (6 lub 8) baterii niezależnie. Dodatkowo, układ powinien mieć możliwość monitorowania pracy przez port USB w wybranym środowisku (Matlab lub LabVIEW).