Lighting LED controller.

Promotor: dr inż. Tomasz Przybyła

Zaprojektować i wykonać moduł sterujący pracą lamp halogenowych o trzech podstawowych barwach: R, G, B. Moduł powinien umożliwiać zadawać temperaturę barwową emitowanego światła. Dodatkowo, pożądane są zapisane w pamięci modułu gotowe ustawienia barwy światła. Moduł powinien umożliwiać komunikację z komputerem poprzez łącze USB oraz z innym modułem sterującym oświetleniem.