Real vehicle model.

Promotor: dr inż. Tomasz Przybyła

Celem projektu jest zbudowanie modelu pojazdu uwzględniając jego wybrane parametry: drogę hamowania, przyspieszenie, masę. Do budowy modelu należy wykorzystać LEGO Mindstorm. Oprogramowanie powinno być utworzone w środowisku LabVIEW po uprzedniej symulacji w wybranym środowisku (Matlab Simulink lub LabVIEW).