Measurement bridge for LC components.

Promotor: dr inż. Tomasz Przybyła


Celem projektu jest zaprojektowanie oraz wykonanie układu do pomiaru parametrów elementów reaktancyjnych. Rejestracja sygnałów analogowych oraz generacja sygnałów analogowych odbywać się będzie za pomocą karty przetworników firmy National Instruments. Analiza zarejestrowanych sygnałów odbywać się będzie w środowisku LabVIEW.