EMG recorder.

Promotor: dr inż. Tomasz Przybyła


Celem pracy jest zbudowanie rejestratora sygnału elektromiograficznego (EMG). Sygnał elektrycznej aktywności mięśni ma być transmitowany do komputera, gdzie będzie poddany wstępnej analizie. Wykonane urządzenie może być stosowane do oceny postępu rehabilitacji pacjentów.