Przykłady realizowanych w Zakładzie projektów inżynierskich: