1. Uroczysta inauguracja roku akademickiego 2018/2019 odbędzie się 2 października 2018 roku o godz. 10:00 w Centrum Edukacyjno-Kongresowym Politechniki Śląskiej, w Gliwicach, ul. Konarskiego 18 B.

2. Rok akademicki trwa od 1 października 2018 roku do 30 września 2019 roku i obejmuje:

a) semestr zimowy, w tym:

- zajęcia dydaktyczne: 01.10.2018 r. (tydzień parzysty) - 25.01.2019 r.,
w dniu 21.01.2019 r. (poniedziałek, tydzień parzysty) zajęcia odbywają się według planu za poniedziałek z tygodnia nieparzystego,
w dniu 23.01.2019 r. (środa, tydzień parzysty) zajęcia odbywają się według planu za wtorek z tygodnia nieparzystego,

- wakacje zimowe: 22.12.2018 r. - 01.01.2019 r.,

- sesja egzaminacyjna zimowa: 26.01.2019 r. - 10.02.2019 r.,

- przerwa międzysemestralna: 11.02.2019 r. - 17.02.2019 r.,

- sesja egzaminacyjna zimowa - poprawkowa: 18.02.2019 r.- 28.02.2019 r.

Termin zaliczenia semestru: 28.02.2019 r.

b) semestr letni, w tym:

- zajęcia dydaktyczne: 25.02.2019 r. (tydzień nieparzysty) - 24.06.2019 r.,
w dniu 17.06.2019 r. (poniedziałek, tydzień nieparzysty) zajęcia odbywają się według planu za czwartek z tygodnia parzystego,
w dniu 18.06.2019 r. (wtorek, tydzień nieparzysty) zajęcia odbywają się według planu za piątek z tygodnia parzystego,
w dniu 21.06.2019 r. (piątek, tydzień nieparzysty) zajęcia odbywają się według planu za piątek z tygodnia parzystego,
w dniu 24.06.2019 r. (poniedziałek, tydzień parzysty) zajęcia odbywają się według planu za środę z tygodnia nieparzystego,

- wakacje wiosenne: 18.03.2019 r. - 24.04.2019 r.,

- przerwa majowa: 01.05.2019 r. - 03.05.2019 r.,

- sesja egzaminacyjna letnia: 25.06.2019 r. - 07.07.2019 r. oraz 02.09.2019 r. - 15.09.2019 r.,

- wakacje letnie wraz z praktykami: 08.07.2019 r. - 01.09.2019 r.,

- sesja egzaminacyjna letnia - poprawkowa: 16.09.2019 r. - 30.09.2019 r.

Termin zaliczenia semestru (roku): 30.09.2019.

3. Dni świąteczne wolne od zajęć dydaktycznych:

1 i 11 listopada 2018 r., 6 stycznia 2019 r., 9 i 20 czerwca 2019 r.,

4. Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych:

- 2 października 2018 r. - uroczysta inauguracja roku akademickiego,

- 2 listopada 2018 r. - Dzień Rektorski,

- 8 maja 2019 r. - Dzień Sportu,

- 17 maja 2019 r. - Igry Studenckie.