1. Uroczysta inauguracja roku akademickiego 2017/2018 odbędzie się 2 października 2017 roku o godz. 10:00 w Centrum Edukacyjno-Kongresowym Politechniki Śląskiej, w Gliwicach, ul. Konarskiego 18 B.

2. Rok akademicki trwa do 30 września 2018 roku i obejmuje:

a) semestr zimowy, w tym:

- zajęcia programowe: 01.10.2017 (tydzień nieparzysty) - 25.01.2018,
w dniu 23.01.2018 r. (wtorek, tydzień parzysty) zajęcia odbywają się według planu za wtorek z tygodnia nieparzystego,
w dniu 25.01.2018 r. (czwartek, tydzień parzysty) zajęcia odbywają się według planu za poniedziałek z tygodnia nieparzystego,

- wakacje zimowe: 23.12.2017 - 02.01.2018,

- sesja egzaminacyjna zimowa: 26.01.2018 - 04.02.2018,

- sesja egzaminacyjna zimowa poprawkowa: 05.02.2018 - 11.02.2018,

b) przerwa międzysemestralna: 12.02.2018 - 18.02.2018.

Termin zaliczenia semestru: 28.02.2018.

c) semestr letni, w tym:

- zajęcia programowe: 19.02.2018 (tydzień parzysty) - 20.06.2018,
w dniu 18.06.2018 r. (poniedziałek, tydzień nieparzysty) zajęcia odbywają się według planu za czwartek z tygodnia nieparzystego,
w dniu 19.06.2018 r. (wtorek, tydzień nieparzysty) zajęcia odbywają się według planu za piątek z tygodnia nieparzystego,

- wakacje wiosenne: 29.03.2018 - 04.04.2018,

- wakacje majowe: 30.04.2018 - 06.05.2018,

- sesja egzaminacyjna letnia: 21.06.2018 - 11.07.2018 i 01.09.2018 - 14.09.2018,

- sesja egzaminacyjna letnia poprawkowa: 15.09.2018 - 30.09.2018,

- wakacje letnie wraz z praktykami: 12.07.2018 - 31.08.2018.

Termin zaliczenia semestru (roku): 30.09.2018.

3. Dni świąteczne wolne od zajęć dydaktycznych:

1 i 11 listopada 2017, 6 stycznia 2018, 20 i 31 maja 2018,

4. Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych:

9 maja 2018 - Dzień Sportu, 18 maja 2018 - Igry Studenckie.