1. Uroczysta inauguracja roku akademickiego 2019/2020 odbędzie się 1 października 2019 roku o godz. 10:00 w Centrum Edukacyjno-Kongresowym Politechniki Śląskiej, w Gliwicach, ul. Konarskiego 18 B.

2. Rok akademicki trwa od 1 października 2019 roku do 30 września 2020 roku i obejmuje:

a) semestr zimowy, w tym:

- zajęcia dydaktyczne: 01.10.2019 r. (tydzień parzysty) - 29.01.2020 r.,
w dniu 21.01.2020 r. (wtorek, tydzień parzysty) zajęcia odbywają się według planu za poniedziałek z tygodnia parzystego,
w dniu 23.01.2020 r. (czwartek, tydzień parzysty) zajęcia odbywają się według planu za poniedziałek z tygodnia parzystego,

- wakacje zimowe: 21.12.2019 r. - 01.01.2020 r.,

- sesja egzaminacyjna zimowa: 30.01.2020 r. - 09.02.2020 r.,

- sesja egzaminacyjna zimowa - poprawkowa: 10.02.2020 r.- 16.02.2020 r.,

- przerwa międzysemestralna: 17.02.2020 r. - 23.02.2020 r.

Termin zaliczenia semestru: 28.02.2020 r.

b) semestr letni, w tym:

- zajęcia dydaktyczne: 24.02.2020 r. (tydzień nieparzysty) - 21.06.2020 r.,
w dniu 15.06.2020 r. (poniedziałek, tydzień nieparzysty) zajęcia odbywają się według planu za poniedziałek z tygodnia parzystego,
w dniu 16.06.2020 r. (wtorek, tydzień nieparzysty) zajęcia odbywają się według planu za piątek z tygodnia parzystego,
w dniu 17.06.2020 r. (środa, tydzień nieparzysty) zajęcia odbywają się według planu za środę z tygodnia parzystego,

- wakacje wiosenne: 09.04.2020 r. - 15.04.2020 r.,

- sesja egzaminacyjna letnia: 22.06.2020 r. - 05.07.2020 r.,

- wakacje letnie wraz z praktykami: 06.07.2020 r. - 06.09.2020 r.,

- sesja egzaminacyjna letnia - poprawkowa: 07.09.2019 r. - 20.09.2019 r.,

- przerwa międzysemestralna: 21.09.2020 r. - 30.09.2020 r.

Termin zaliczenia semestru (roku): 30.09.2020 r.

3. Dni świąteczne wolne od zajęć dydaktycznych:

1 i 11 listopada 2019 r., 6 stycznia 2020 r., 1, 3, i 31 maja 2020 r., 11 czerwca 2020 r.,

4. Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych:

- 2 października 2019 r. - uroczysta inauguracja roku akademickiego,

- 2 maja 2020 r. - Dzień Rektorski,

- 13 maja 2020 r. - Dzień Sportu,

- 15 maja 2020 r. - Igry Studenckie,

- 25 maja 2020 r. - Dzień Rektorski.