Tytuł pracy magisterskiej: Moduł rozpoznawania testów w systemach zarządzających dla przedsiębiorców.

Kierunek: Elektronika i Telekomunikacja.

Specjalność: Elektronika Biomedyczna.

Promotor: prof. dr hab. inż. J. Łęski.

Rok obrony: 2011.

Miejsce pracy i stanowisko: JAMF Software Engineer I.

 

damian trzópek