Tytuł pracy magisterskiej: Obliczenia na liczbach rozmytych.

Kierunek: Elektronika i Telekomunikacja.

Specjalność: Elektronika Biomedyczna.

Promotor: prof. dr hab. inż. J. Łęski.

Rok obrony: 2012.

Miejsce pracy i stanowisko: ŚEW Adam Tabath - właściciel. Programowanie obrabiarek CNC.

Kilka słów od siebie: Studiowanie elektroniki pozwoliło mi na szybkie przyswojenie nowinek technicznych oraz serwis elektryczny wielu maszyn.

 

adam tabath