Tytuł pracy magisterskiej: Analiza sceny umożliwiająca identyfikację ułożenia pacjenta.

Kierunek: Elektronika i Telekomunikacja.

Specjalność: Aparatura Elektroniczna.

Promotor: dr hab. inż. E. Straszecka.

Rok obrony: 2017.

Miejsce pracy i stanowisko: ENTE Sp z o.o. Młodszy specjalista ds Jakości.

Kilka słów od siebie: Nie warto się poddawać. Trzymaj się raz obranego celu.

 

dawid tomczok