Tytuł pracy magisterskiej: Klasyfikacja zespołów QRS w elektrokardiogramach wysiłkowych.

Kierunek: Elektronika i Telekomunikacja.

Specjalność: Elektronika Biomedyczna.

Promotor: prof. dr hab. inż. J. Łęski.

Rok obrony: 2013.

 szymon gasiorek