Tytuł pracy magisterskiej: Klasyfikacja zespołów QRS w elektrokardiogramach wysiłkowych.

Kierunek: Elektronika i Telekomunikacja.

Specjalność: Elektronika Biomedyczna.

Promotor: prof. dr hab. inż. J. Łęski.

Rok obrony: 2013.

Tytuł pracy magisterskiej: Systemy oparte na wektorach podtrzymujących w klasyfikacji obiektów.

Kierunek: Elektronika i Telekomunikacja.

Specjalność: Elektronika Biomedyczna.

Promotor: prof. dr hab. inż. J. Łęski.

Rok obrony: 2010.

Tytuł pracy magisterskiej: Zastosowanie środowiska MATLAB/SIMULINK do modelowania syntetyzatorów muzycznych.

Kierunek: Elektronika i Telekomunikacja.

Specjalność: Elektronika Biomedyczna.

Promotor: prof. dr hab. inż. J. Łęski.

Rok obrony: 2014.

Tytuł pracy magisterskiej: Obliczenia na liczbach rozmytych.

Kierunek: Elektronika i Telekomunikacja.

Specjalność: Elektronika Biomedyczna.

Promotor: prof. dr hab. inż. J. Łęski.

Rok obrony: 2012.

Tytuł pracy magisterskiej: Analiza sygnałów biologicznych z wykorzystaniem grupowania rozmytego.

Kierunek: Elektronika i Telekomunikacja.

Specjalność: Elektronika Biomedyczna.

Promotor: dr inż. R. Czabański.

Rok obrony: 2011.

Tytuł pracy magisterskiej: Analiza sceny umożliwiająca identyfikację ułożenia pacjenta.

Kierunek: Elektronika i Telekomunikacja.

Specjalność: Aparatura Elektroniczna.

Promotor: dr hab. inż. E. Straszecka.

Rok obrony: 2017.

Tytuł pracy magisterskiej: Moduł rozpoznawania testów w systemach zarządzających dla przedsiębiorców.

Kierunek: Elektronika i Telekomunikacja.

Specjalność: Elektronika Biomedyczna.

Promotor: prof. dr hab. inż. J. Łęski.

Rok obrony: 2011.

Tytuł pracy magisterskiej: Wektory podtrzymujące w klasyfikacji kardiogramów.

Kierunek: Elektronika i Telekomunikacja.

Specjalność: Aparatura Elektroniczna.

Promotor: dr inż. R. Czabański.

Rok obrony: 2010.