Podczas ćwiczeń w laboratorium można zapoznać się z tworzeniem i przykładami zastosowań takich narzędzi sztucznej inteligencji, jak: sieci neuronowe, zbiory rozmyte, algorytmy genetyczne i algorytmy mrówkowe. Ponadto prezentowane są programy ilustrujące modelowanie emocji oraz fizjologię widzenia. W ćwiczeniach wykorzystuje się oryginalne programy stworzone przez prowadzących w rozmaitych środowiskach, a także tworzy się własne oprogramowanie w środowiskach MATLAB, LABVIEW i w środowisku uruchomieniowym LEGO Mindstorms NXT. Ćwiczenia prowadzone są w języku angielskim.