Studenci w trakcie zajęć laboratoryjnych poznają podstawowe modele matematyczne neuronów oraz proste sieci neuronowe. Dodatkowo, poznane modele neuronów oraz sieci neuronowych wykorzystywane są do sterowania prostymi robotami zbudowanymi z Lego MindStorm. W trakcie laboratorium Studenci zapoznają się z systemami pomiarowymi Emotiv EPOC służącymi do rejestracji fal mózgowych oraz z fantomem Ambu+. Fantom ten służy do analizy resuscytacji krążeniowo-oddechowej. Pozwala na monitorowanie częstości i głębokości ucisku klatki piersiowej oraz oddechu. W trakcie zajęć laboratoryjnych Studenci poznają współczesny symulator echokardiografii przezprzełykowej. Zestaw składa się z manekina (w wersji tors) oraz programu komputerowego, a także bazy danych. Pozwala na symulację obrazu ultrasonograficznego uzyskiwanego z sondy przezprzełykowej przy zmianie jej położenia wewnątrz przełyku.


Sprzęt stosowany w tym laboratorium:

  • Fantom Ambu+.
  • Symulator echokardiografii przezprzełykowej.
  • Zestawy pomiarowe Emotiv EPOC.
  • Zestawy LEGO MindStorm v2.0.