W laboratorium Miernictwa Elektromedycznego studenci zapoznawani są ze specyfiką wykonywania pomiarów w medycynie, gdzie obiektem pomiarowym jest człowiek. Laboratorium to jest ogniwem łączącym podstawy metrologii ze znajomością problematyki zagadnień diagnostyki medycznej. Dodatkowo poznawane są zasady bezpiecznego przeprowadzania pomiarów i rejestracji sygnałów biomedycznych. W trakcie Laboratorium Studenci dokonują przetwarzania i analizy zarejestrowanych sygnałów. Laboratorium jest wyposażone w specjalistyczną aparaturę pomiarową (m.in. rejestratory sygnałów elektrofizjologicznych, testery sprzętu medycznego) oraz oprogramowanie do analizy i przetwarzania obrazów CT.


Wyposażenie specjalistyczne laboratorium:

  • Zestaw do rejestracji i analizy sygnałów biomedycznych Biopac MP35 (2 szt.) i MP36 (1 szt.) wraz z oprogramowaniem i oprzyrządowaniem (kable przyłączeniowe, przystawki do pomiarów reograficznych, spirometrycznych, dynamometrycznych, ciśnienia tętniczego krwi).
  • Pulsoksymetry (3 szt.).
  • Tester pulsoksymetryczny Biomedical Fluke (1 szt., tzw. sztuczny palec).
  • Sztuczny pacjent Biomedical Fluke (2 szt.) - symulator przebiegów EKG.
  • Manualny analizator bezpieczeństwa Fluke ESA 612.
  • Perymetr wykorzystywany do analizy i rejestracji ruchów oka oraz rozdzielczości widzenia (generatory bodźców świetlnych - 2 szt.).
  • Analizator bezpieczeństwa sieciowego (Fluke ESA612).
  • Stanowisko laboratoryjne Analizy i Przetwarzania Obrazów CT wyposażone w dwa komputery Apple iMac, drukarkę 3D (XYZ Printing da Vinci), które pozwala na analizę i przetwarzanie obrazów zapisanych w standardzie DiCOM (np. z tomografu komputerowego z wykorzystaniem wersji demonstracyjnej programu Osirix) oraz przygotowanie modelu wybranego obiektu anatomicznego i wykonanie wydruku 3D wybranego obiektu.