W ramach ćwiczeń laboratoryjnych ćwiczący zapoznają się z budową i eksploatacją medycznego aparatu RTG z torem wizyjnym oraz z podstawowymi pomiarami parametrów aparatu RTG z wykorzystaniem fantomów (badanie wiązki promieniowania, funkcji MTF, jakości obrazowania, technikami różnicowymi).


Wyposażenie laboratorium:

  • Diagnostyczny aparat rentgenowski średniej mocy (40 kW) firmy Picker do pracy w konfiguracji do zdjęć przeglądowych i do zdjęć celowanych z torem wizyjnym.
  • Dozymetr ołówkowy (0-2[mSv]; 50 – 3000[keV]).
  • Wzorcowe, zamknięte źródło izotopowe Cs 137 (333 kBq/1992 r.).
  • Paskowy wzorzec rozdzielczości obrazu RTG.
  • Kamera otworowa (pin-hole) do bezpośredniego pomiaru ogniska lampy RTG.
  • Wzorzec paskowy do pomiaru funkcji przenoszenia modulacji w aparacie RTG.
  • Densytometr (0-3,5[D]); z mini stolikiem świetlnym Hama) do pomiaru charakterystyk H-D filmów rentgenowskich.
  • Ława optyczna do badań układów optyki sprzężonej toru wizyjnego aparatu RTG.