Jak zostać studentem na specjalności Elektronika Biomedyczna?

Skontaktuj się z nami:

Sekretariat: Adres: Dziekanat:
Łucja Lewandowska
e-mail: lucja.lewandowska(at)polsl.pl
tel. 32 237 20 22
pokój 747
Zakład Elektroniki Biomedycznej
Politechnika Śląska
ul. Akademicka 16
44-121 Gliwice
Ewa Charczyszyn
e-mail: ewa.charczyszyn(at)polsl.pl
tel. 32 237 26 18
pokój 21

lub zobacz: Zasady rekrutacji studentów na Politechnikę Śląską.