Kształcenie na specjalności Elektronika Biomedyczna składa się z dwóch nurtów.

Pierwszym z nich jest poznawanie budowy i zasad działania oraz metod projektowania urządzeń do diagnostyki i terapii pacjentów, tj. aparatury kardiologicznej, rentgenowskiej i laboratoryjnej. Szczególna uwaga zwracana jest na wprowadzenie nowoczesnych metod cyfrowego przetwarzania sygnałów i obrazów biomedycznych oraz na poznanie systemów informatyki medycznej. Absolwent posiada jednocześnie wiedzę techniczną i medyczną, która pozwala mu objąć zasięgiem szeroki wachlarz zagadnień związanych z zastosowaniem techniki w medycynie oraz umiejętność współpracy się z przedstawicielami nauk medycznych i biologicznych.

Drugi nurt przekazywanej wiedzy koncentruje się na wprowadzeniu metod projektowania systemów technicznych w oparciu o inspiracje biologiczne i medyczne. Do zagadnień tych należy zaliczyć: biocybernetykę, elementy sztucznej inteligencji, teorię zbiorów rozmytych i wnioskowania przybliżonego, systemy ekspertowe, sztuczne sieci neuronowe oraz metody ewolucyjne. Absolwent posiada wiedzę umożliwiającą projektowanie systemów przetwarzania informacji zarówno w biologii, medycynie, jak i przykładowo w ekonomii, zarządzaniu i socjologii.

Niektóre przedmioty w programie specjalności to:

 • Elektronika biomedyczna.
 • Systemy diagnostyki kardiologicznej.
 • Rozpoznawanie obrazów.
 • Bionika.
 • Miernictwo elektromedyczne.
 • Aparatura rentgenowska i izotopowa.
 • Podstawy inżynierii wiedzy.
 • Medyczne systemy informacyjne.
 • Biocybernetyka.

Program uzupełniają przedmioty obieralne, na przykład:

 • Sztuczna inteligencja w zastosowaniach inżynierskich mikroprocesory jednoukładowe serii PIC.
 • Implanty w medycynie.
 • Pomiary w medycynie.
 • Elementy sztucznej inteligencji.

Zajęcia w miarę możliwości odbywają się z wykorzystaniem nowoczesnego sprzętu, również takiego, jaki jest spotykany w praktyce inżynierskiej i w szpitalach. Na przykład od roku 2008 studenci korzystają z całkowicie zmodernizowanego laboratorium aparatury rentgenowskiej, gdzie mają możliwość praktycznego zapoznania się z obsługą typowego uniwersalnego aparatu rentgenowskiego z torem wizyjnym.

Laboratorium miernictwa elektromedycznego jest wyposażone w specjalistyczne (np. konduktometry, pulsoksymetry) jak i uniwersalne urządzenia pomiarowe (np. system Biopac MP-35 i MP-36) renomowanych firm światowych. Podczas zajęć studenci wykonują ciekawe ćwiczenia praktyczne. Na przykład mierzą sygnały umożliwiające śledzenie ruchu gałek ocznych (sygnały elektrookulograficzne – EOG), będące podstawą w systemach bezdotykowego sterowania urządzeniami. 

Od 2010 r prowadzimy również zajęcia z wykorzystaniem zestawów LEGO (Bionika).

Nie są nam obce zagadnienia informatyczne o charakterze programistycznym (programowanie w różnych środowiskach), sprzętowym (np. sieci komputerowe) i innym (np. systemy medyczne, aparatura medyczna).

 

Samodzielne projekty na studiach I stopnia wykonywane pod kierunkiem nauczycieli akademickich pracujących w Zakładzie Elektroniki Biomedycznej pozwalają na nabranie doświadczenia w realizacji praktycznych zadań. Oto przykładowe tematy takich zadań:

 • Detektor tętna płodu.
 • Tłumienie zakłóceń mięśniowych sygnału EKG.
 • Wykrywanie migotania przedsionków.
 • Urządzenie do rejestracji i wykrywania snu oraz jego faz na podstawie analizy ruchu oka.
 • Stanowisko laboratoryjne w środowisku Labview do badań konduktometrycznych.

Zadania wykonane w ramach projektów na studiach I stopnia mogą być kontynuowane przy realizacji projektu inżynierskiego na zakończenie tych studiów.

Nauczyciele pracujący w Zakładzie Elektroniki Biomedycznej prowadzą także projekty inżynierskie. Oto przykłady zrealizowanych projektów:

 • Wykorzystanie czujnika foto-optycznego do rejestracji położenia źrenicy oka.
 • Analiza sygnału EOG pod kątem projektowania stron www.
 • Analiza sygnałów biologicznych z wykorzystaniem grupowania.

Studia II stopnia kończy przygotowanie pracy dyplomowej magisterskiej.