e-mail: jacek.leski(at)polsl.pl
tel. 32 237 20 04
pokój 834

Aktualny plan zajęć


Stanowisko: Profesor tytularny, kierownik Zakładu Elektroniki Biomedycznej

Obszary zainteresowań naukowych:
 1. Cyfrowe przetwarzanie sygnałów.
 2. Teoria zbiorów i systemów rozmytych.
 3. Systemy neuronowo-rozmyte i ewolucyjno-rozmyte.
 4. Rozpoznawanie obrazów.
 5. Statystyczna teoria uczenia.

Dorobek naukowy: http://orcid.org/0000-0002-9380-0415

Działalność dydaktyczna:

Skrypty:

 1. Z.Frankiewicz, J.Łęski, A. Pawłowski, ,,Wybrane zagadnienia cyfrowego przetwarzania sygnałów biomedycznych. Laboratorium”, Skrypt Politechniki Śląskiej Nr 1705, Gliwice, 1993.

Prowadzone przedmioty:

 1. Cybernetyka.
 2. Inteligencja obliczeniowa we wspomaganiu diagnostyki i terapii medycznej (studia doktoranckie).
 3. Podstawy cyfrowego przetwarzania sygnałów.
 4. Podstawy inżynierii wiedzy.
 5. Rozpoznawanie obrazów.
 6. Systemy diagnostyki kardiologicznej.
 7. Zbiory i systemy rozmyte.

Działalność organizacyjna (członkostwo i praca w zespołach naukowych):

Członkostwo organizacji naukowych:

 1. IEEE, od 1997; Senior Member IEEE, od 2003 r.
 2. IEEE Signal Processing Society, od 1998 r.
 3. IEEE EMBS Society, od 1998 r.
 4. Polskie Towarzystwo Inżynierii Biomedycznej, od 1999 r.
 5. IEEE Systems, Man and Cybernetics Society, od 2000 r.
 6. Polskie Towarzystwo Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej, od 2000 r.
 7. IEEE Computational Intelligence Society, od 2003 r.
 8. IEEE Communication Society, 2003-04 r.
 9. IEEE Control Systems Society, w 2004 r.

Ważniejsze funkcje organizacyjne:

 1. Kierownik Sekcji Komputerowej przy egzaminach wstępnych na Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki, 1988 r.
 2. Sekretarz Naboru przy egzaminach wstępnych na Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki, 1989 r.
 3. Członek Komisji Konkursowej Badań Własnych w Instytucie Elektroniki, od 1997r.
 4. Przewodniczący Wydziałowej Komisji Wyborczej, od 1996—2005 r.
 5. Kierownik Zakładu Elektroniki Biomedycznej, od 1999 r.
 6. Członek Komisji Rady Wydziału Automatyki, Elektroniki i Informatyki do spraw rozwoju, 2001—2002 r.
 7. Sekretarz Komisji Rady Wydziału Automatyki, Elektroniki i Informatyki do spraw tradycji, 2002—2005 r.