e-mail: tomasz.przybyla(at)polsl.pl
tel. 32 237 15 63
pokój 833

Aktualny plan zajęć

Stanowisko: Adiunkt
Obszary zainteresowań naukowych:
 1. Grupowanie danych medycznych.
 2. Uczenie się maszyn.
Dorobek naukowy:
Lista najważniejszych publikacji:
 1. T.Przybyła, J.Jeżewski, K.Horoba, D.Roj, Hybrid Fuzzy Clutering Using Lp Norms, Intelligent Information and Database Systems, LNAI 6591, pp.187-196, Springer 2011
 2. T.Przybyła, T.Pander, K.Horoba, T.Kupka, A.Matonia, An Approach to Unsupervised Classification, Journal of Medical Informatics & Technologies, Vol.17, 2011, pp. 105-111, 2011
 3. T.Pander, T.Przybyła, Impulsive noise cancelation with simplified Cauchy-basedp-norm filter, Signal Processing 92, 2012, pp. 2187-2198.
 4. T.Pander, T.Przybyła, J.Wróbel, J.Jeżewski, D.Roj, Application of Generalized Filters for Estimation of Fetal Heart Rate Baseline, Journal of Medical Informatics & Technologies, Vol.17, 2011, pp. 73-79, 2011,
 5. J.Wróbel, A.Matonia, M.Kotas, T.Przybyła, K.Horoba, Wireless Fetal Monitoring at Home with On-Line Signal Analysis, 5th European Conference of the International Federation for Medical and Biological Engineering, vol. 37, pp.906-909, Springer 2011,
 6. T.Przybyła, J.Jeżewski, J.Wróbel, K.Horoba, Robust Fuzzy Clustering Using Adaptive Fuzzy Meridians, Intelligent Information and Database Systems, LNAI 5990, pp.200-209, Springer 2010
 7. T.Przybyła, D.Roj, J.Jeżewski, A.Matonia, Generalized Fuzzy Clustring Method, , Journal of Medical Informatics & Technologies, Vol.16, 2010, pp. 69-76,
 8. T.Przybyła, J.Jeżewski, D.Roj, On a hybrid clustering method, Advances in Intelligent and Soft Computing, vol. 69, Springer 2010, pp. 3—14.
 9. T.Przybyła, Robust Fuzzy Clustering Using Fuzzy Meridians, Development in Fuzzy Clustering, ed. Dmitri Viattchenin, Minsk VEVER, pp.92-105, 2009
 10. T.Przybyła, T.Pander, R.Czabański, N.Henzel, An approach to estimation of the angular eye-ball speed based on the EOG signal, Advances in Soft Computing, vol. 47, Springer 2008, pp. 283—290.
Udział w projektach:
 1. Projekt badawczy: „Zastosowanie wysokowydajnej technologii GPGPU dla opracowania zaawansowanych metod wspomagania decyzji diagnostycznych w systemie monitorowania płodu.”, 2011-2013, wykonawca projektu.
Działalność dydaktyczna:
 1. Bionika.
 2. Mentody Numeryczne.
 3. Rachunek Prawdopodobieństwa I Statystyka Matematyczna.
 4. Elektroniczna Aparatura Medyczna.
 5. Elektronika Biomedyczna.
Działalność organizacyjna (członkostwa w stowarzyszeniach):
 1. Członek Polskiego Towarzystwa Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej.
 2. Praca w Kole Naukowym Elektroników.
 3. Noc Naukowców.