e-mail: tomasz.pander(at)polsl.pl
tel. 32 237 20 19
pokój 740

Aktulany plan zajęć


Stanowisko: profesor Politechniki Śląskiej.

Obszary zainteresowań naukowych:
 1. Sztuczna inteligencja.
 2. Pomiary w medycynie.
 3. Cyfrowe przetwarzanie sygnałów.

Dorobek naukowy: http://orcid.org/0000-0003-4090-7427

Działalność dydaktyczna:

Prowadzone przedmioty:

 1. Artificial Intelligence.
 2. Advances Topics in Numerical Methods.
 3. Elektronika biomedyczna.
 4. Metody numeryczne.
 5. Miernictwo elektromedyczne.
 6. Numerical Methods.
 7. Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka matematyczna.
 8. Telemedycyna.

Działalność organizacyjna (członkostwa w stowarzyszeniach):
 1. Członek Polskiego Towarzystwa Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej.
 2. Członek Polskiego Towarzystwa Inżynierii Biomedycznej.